Inbouwen van een S.C.M. goedgekeurd auto alarm

Uw auto is gestolen? Dat geeft een hoop gedoe en kosten. Daar denkt u dus liever niet aan. Toch kunt u dat beter wel doen, want jaarlijks overkomt dit menig bestuurder. Het goede nieuws is dat een autoalarm niet alleen waarschuwt bij een poging tot inbraak, maar ook een preventieve werking heeft. Een autoalarm beschermt uw voertuig tegen diefstal. En bij Auto Inbouwcenter kunt u terecht voor de aankoop van een alarmsysteem en voor de inbouw ervan.

.

auto alarm inbouwen

Verzekeringsmaatschappijen

Voor auto’s met een hoge cataloguswaarde geldt dat steeds meer verzekeringsmaatschappijen eisen dat deze voertuigen voorzien zijn van een degelijk autoalarm. Wij leveren en installeren alarmsystemen van uitstekende kwaliteit in ieder soort voertuig. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte of advies op maat. U hoort dan altijd zo snel mogelijk van ons.

In Nederland wordt iedere 16 minuten een voertuig gestolen. Bovendien wordt er iedere minuut van de dag ingebroken in een auto. Dit betekent een aantal van ruim 800.000 voertuigen op jaarbasis. Met een startonderbreker of alarmsysteem maakt u het stelen en inbreken van uw voertuig praktisch onmogelijk.

Vaak stellen verzekeraars veel eisen aan de beveiliging van uw voertuig. Na inschatting van het diefstalrisico zal de verzekeraar een SCM-goedgekeurd alarmsysteem klasse 1, 2, 3, 4 of 5 eisen. Na inbouw door ons wordt er een certificaat afgegeven voor het systeem dat in uw auto is gemonteerd.
In de meeste gevallen krijgt u, op vertoon van het certificaat van het beveiligingssysteem een premiekorting bij uw verzekeraar.

Startonderbreker (voorheen klasse 1)

De startonderbreker is de voormalige beveiligingsklasse 1. Deze bestaat uit een systeem met twee automatisch inschakelende blokkeringen. De blokkeringen zorgen ervoor dat het voertuig zich niet op eigen kracht kan verplaatsen

S.C.M. Auto Alarm (voorheen klasse 2)

Een SCM alarmsysteem, ook wel een klasse 2 alarm genoemd, voorkomt dat de auto zomaar meegenomen kan worden. Met een SCM alarmsysteem is de  auto goed beveiligd tegen het dievengilde. Wanneer de auto ook beveiligd moet worden trekken wegslepen of opkrikken kiest u voor een alarmsysteem met hellingshoekdetectie.

Alarmsysteem met hellingshoekdetectie (= klasse 3 alarm)

Een alarmsysteem met hellingshoekdetectie, ook wel een klasse 3 alarm genoemd, voorkomt dat de auto zomaar meegenomen kan worden. Met een SCM alarmsysteem is de  auto goed beveiligd tegen het dievengilde.

SCM / VbV voertuigvolgsysteem (=klasse 4 / 5 alarm)

Een voertuigvolgsysteem is een systeem waarmee de auto gelokaliseerd kan worden wanneer de auto daadwerkelijk gestolen is. Het grote verschil met een alarmsysteem met  hellingshoekdetectie is dat een voertuigvolgsysteem voornamelijk bedoeld is voor diefstal en niet voor inbraak. Onder diefstal wordt verstaan dat de auto helemaal weg is en bij inbraak blijft de auto zelf achter met braakschade.

Per 1.1.2015 is een grote wijziging geweest in de naam geving van de verschillende klasse alarmen. Daarmee is ook de samenstelling van het SCM alarm veranderd. Sinds 2015 zijn alle voertuigvolgsystemen voorzien van een zogenaamde anti-jamming modulen. Deze modulen zal automatisch herkennen wanneer een dief probeert het voertuigvolgsysteem te storen. Dit storen wordt ook wel jammen genoemd. Zodra het voertuigvolgsysteem een stoorsignaal voorbij ziet komen zal de startonderbreker worden geactiveerd en is de auto niet meer te starten. De auto is dan ook niet meer met de originele sleutel te starten. Starten kan pas weer als de rechtmatige eigenaar de auto vrij geeft via een APP op de telefoon, meldkamer of via de noodprocedure. Via de APP kan ook de auto op afstand worden geblokkeerd.

Terugvindsystemen

Kiwa SCM certificeert sinds 2016 terugvindsystemen voor voertuigen. Een terugvindsysteem moet voertuigen binnen 24 uur in Nederland terug kunnen vinden. Terugvindsystemen zijn geschikt voor personenauto’s en motorfietsen en bedrijfsvoertuigen. Er zijn op dit moment 11 goedgekeurde systemen. Bekijk op de website van Kiwa SCM de lijst met goedgekeurde systemen. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over de diverse beveiligingssystemen de website van Kiwa SCM.

Het afgeven van een certificaat voor het terugvindsysteem is alleen mogelijk wanneer het voertuig is voorzien van minimaal een Kiwa SCM goedgekeurde startonderbreker. De basisbeveiliging dient eerst gecertificeerd te worden voordat er een certificaat kan worden afgegeven op een voertuig.

Mechanische beveiliging

Met versnellingsbak –en stuurassloten kunnen personenvoertuigen op een mechanische wijze worden beveiligd. Deze stand-alone, permanent ingebouwde sloten hebben een preventieve werking omdat het schakel- of stuurmechanisme inwendig wordt vergrendeld. Alleen op deze vorm van voertuiggebonden mechanische beveiliging kunnen (inbouw)certificaten worden afgegeven.